SINDS 1739

Dorpsherberg ’t Bonte Paard

De dorpsherberg ’t Bonte Paard bestaat al zo’n 400 jaar. Op de oudste gravures en tekeningen van Laren komt de herberg al voor. Omstreeks 1830 was Hein Koster hier herbergier. Hij was getrouwd met Bet Roest. Zij hadden geen kinderen. Een herberg uit die tijd stelde weinig voor. Het was nog eenvoudiger dan nu. Er lag zand op de houten vloer, er waren een bierpomp en een stamtafel voor de Laarders. Daar gingen de laatste dorpsnieuwtjes rond en werden een paar ‘slukkies’ gedronken. Voor passanten en dagjesmensen waren er een paar stoelen en tafeltjes, waar zij een kop koffie, chocolademelk of een flesje gazeuse konden gebruiken. Van een buitenterras was toen nog geen sprake.

ANNO 1739

Gooische Stoomtram

Op 15 april 1882 vond de officiële opening van het baanvak Naarden-Laren van de Gooische Stoomtram plaats. Reizigers konden nu met de tram van Amsterdam via “Jan Tabak” en Crailoo naar Laren en Hilversum en er was een zijlijn aangelegd die de dorpen Huizen, Blaricum en Laren met Hilversum verbond. Deze aanleg heeft in Laren voor geharrewar gezorgd. De Maatschappij wilde namelijk de rails over een stuk grond van Hein Koster leggen. Dat vonden hij en zijn zwager Kees maar niks. Gevolg was dat de piketpaaltjes die overdag door de trammaatschappij waren uitgezet, ’s avonds door Kees in de Koesweerd werden gegooid. Uiteindelijk verloor hij en kwam de rails strak langs ’t Bonte Paard te liggen.

 
 
ANNO 1739

Authentiek café

Door de jaren heen is aan het interieur van het café bewust weinig veranderd of gemoderniseerd: een sobere tap, houten lambriseringen en zand op de houten vloer, dat schept een bijzondere sfeer. Wel is er ooit een biljart in gezet, want de stamgasten wilden een biljartvereniging. Later werd de zijzaal door bij het café getrokken. Deze ruimte was hard nodig, omdat voetballers van L.F.C. en hockeyers van Laren er na de wedstrijden bij elkaar kwamen. Ook werd de zijzaal steeds vaker gebruikt voor vergaderingen en bruiloften.

ANNO 1739

Eeuwige roem

Schilderijen, etsen, schetsen, tekeningen, foto’s, dia’s, films, video’s, boeken, tijdschriften en ansichten. Talloze malen zijn ’t Bonte Paard en zijn gasten vereeuwigd, zelfs op koekblikken en jeneverflessen. Een deel hangt en staat in de gelagkamer. ’t Bonte Paard wil deze collectie aanvullen en uitbreiden. Zijn er mensen met voorwerpen waarop ’t Bonte Paard wordt afgebeeld of genoemd? Dan graag een kopie, scan of foto! Eeuwige roem is de beloning. Bel naar 035-5382092, mail naar info@cafehetbontepaard.nl of beter nog, kom even langs. Wij hebben inmiddels al een verzameling afbeeldingen die u kunt bekijken in het fotoboek!

 
CAFÉ 'T BONTE PAARD IN LAREN

Café met een ziel

Een goed café ademt de ziel van een gemeenschap. Er wordt gedronken, gepraat, gelachen, genoten. Er worden geheimen en verdriet gedeeld en er worden vriendschappen voor het leven gesloten. De sfeer weerspiegelt de cultuur en de historie van het dorp; mensen voelen zich er thuis. ’t Bonte Paard is zo’n plek, met een historie van maar liefst vierhonderd jaar.

© 2022 Café ’t Bonte Paard is onderdeel van PRL Horeca Groep

Design & Maintenance Bohlding.nl